Verwijzers

Informatie:

Indien u informatie wenst of vragen heeft over mijn praktijk of de begeleiding van een cliënt, kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 0227 – 502940, 06 – 34400556 of via beveiligde email: mvanschagen@dietistmaureen.zorgring.nl.

De artsenwijzer Diëtetiek geeft u informatie over bij welke ziekten en op welk moment het gewenst is dat een cliënt door de arts wordt verwezen naar de diëtist. Er staat verder vermeld welke gegevens de diëtist van de arts nodig heeft voor een goede dieetadvisering, de doelstelling van het dieet, de dieetkenmerken en de behandeltijd.

Basisverzekering:

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Veelal zijn dit 5 a 6 consulten. Voor vergoeding uit de basisverzekering geldt het verplichte eigen risico. Voor kinderen geldt het eigen risico niet. Een aantal verzekeraars vergoeden naast de 3 uur dieetadvisering uit de basisverzekering extra vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Zie voor een volledig overzicht van de aanvullende verzekeringen de zorgwijzer.

Directe toegang/verwijzing:

De diëtist is sinds augustus 2011 direct toegankelijk, dat wil zeggen dat cliënten zelf een afspraak kunnen maken met de diëtist, zonder dat zij dit eerst met een arts hebben besproken en een arts een Verwijsbrief schrijft. Uiteraard blijft het mogelijk om via de arts naar de diëtist te worden verwezen. Het voordeel hiervan is dat de diëtist direct beschikt over relevante gegevens als lab.waarden, gebruik medicatie etc. U kunt digitaal via beveiligde email, via een verwijsbrief of via de desbetreffende Ketenzorg (zie hieronder) doorverwijzen.

Ketenzorg:

Ook in 2019 vindt een deel van de dieetadvisering plaats via Ketenzorg (zorg aan patiënten met DM type 2, Cardiovasculaire Risico’s en COPD). Betreffende patiënten zijn aangemeld in de Ketenzorg (HKN, Ketenzorg West Friesland) volgens de verwijscriteria. De verwijzing dient digitaal gedaan te worden. Binnen de ketenzorg ontvangt de patiënt dieetadvisering conform de zorgstandaard, daarbij rekening houdend met individuele kenmerken. Voor deze ketenzorg geldt geen eigen risico. Daarnaast blijft de aanspraak van maximaal drie uur binnen de basisverzekering beschikbaar in verband met andere aandoeningen.

          HKN huisartsen          Ketenzorg WF

 

Bewaren