Welkom

              

Welkom bij Diëtistenpraktijk Maureen van Schagen!

Waar staat mijn praktijk voor: voedings- en dieetadvies in de breedste zin van het woord. Behandelingen zijn afgestemd op de persoonlijke situatie, gebaseerd op recente inzichten, praktisch en haalbaar. Uitgangspunt bij de meeste van mijn voedingsadviezen zijn de richtlijnen volgens de Puur Gezond methode. Zoveel mogelijk puur en onbewerkt eten met o.a. veel plantaardige producten.

Naast spreekuur overdag is het ook mogelijk om buiten kantoortijd een afspraak te maken. Zo heb ik ook een avondspreekuur. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn naar het spreekuur te komen, dan kan ik bij u op huisbezoek komen.

Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister.

Let op:
Diëtistenpraktijk Maureen van Schagen heeft er voor 2020 voor gekozen geen contract aan te gaan met zorgverzekeraar CZ. Onder CZ vallen ook Ohra, Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd) en Just. De reden hiervoor is dat ik het niet eens ben met de eisen welke in de overeenkomst staan. Met alle andere zorgverzekeraars heb ik wel een contract.
Zie verder Tarieven en vergoeding.
                                                         PuurGezond