Werkwijze

De dieetbegeleiding start bij het eerste consult waarbij u een afspraak kunt maken met of zonder verwijsbrief van uw arts (zie ook tarieven).

Ik vraag u mee te nemen naar het eerste consult: uw identiteitsbewijs, uw zorgpas en de eventuele verwijsbrief.

Het eerste consult duurt ongeveer een uur. In dit consult neem ik een uitgebreide anamnese af om informatie te verzamelen over uw persoonlijke omstandigheden, klachten, hulpvraag, huidige voedings-, beweeg- en leefpatroon.

Dan vinden eventuele metingen plaats, zoals lengte, gewicht, berekenen BMI (Body Mass Index), buikomvang.

Aan de hand van de bevindingen bespreken we wat de mogelijkheden en oplossingen zijn voor uw persoonlijke situatie en wensen. Uit ervaring blijkt dat te rigoureuze veranderingen vaak alleen een korte termijn effect sorteren. Daarom richten we ons samen vooral op de aanpassingen die u ook op de langere termijn vol kunt houden en we streven naar realistische doelen.

Naar wens wordt een persoonlijk dieetadvies samen met u opgesteld als onderdeel van het behandelplan.

De vervolgconsulten duren ongeveer een half uur, maar soms kan een kort of telefonisch consult nuttig zijn. Tijdens deze consulten bespreken we de voortgang van de dieetadviezen en het resultaat. Er is aandacht voor de valkuilen, moeilijkheden en oplossingen daarvoor. Zo nodig wordt het dieetadvies bijgesteld. Ook krijgt u veel informatie over bv. etiketten lezen, eten bij speciale gelegenheden, vakantie. Uiteraard is er veel aandacht voor uw motivatie tijdens de begeleiding.

Het aantal consulten en de tijd tussen de consulten wordt in overleg met u vastgesteld.