Tarieven en vergoeding

Vergoeding vanuit uw zorgverzekering
Dieetbehandeling wordt tot drie uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Over het algemeen zijn dit 5 a 6 consulten. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Afhankelijk van de verzekering worden mogelijk extra uren vergoed. Het is per verzekeraar verschillend of en hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis of op de zorgwijzer lezen of u recht heeft op extra vergoeding.

Vergoeding vanuit de ketenzorg
Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of Cardiovasculaire risico’s. Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Behandeltijd
Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur, telefonisch/email consult of een bezoek aan huis en tijd voor bijvoorbeeld het berekenen van de voeding, een dieetvoorschrift en regelen van medische voeding. Deze tijd wordt “individueel dieetvoorschrift” genoemd.
Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een toeslag ongeacht reisafstand en reistijd.

Direct naar de diëtist
U kunt zonder verwijzing voor advies naar een diëtist. Indien u zich meldt zonder verwijzing van een arts zal de diëtist een screening uitvoeren waarin beoordeeld wordt of de behandeling zinvol en veilig is en of u met uw hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is dan adviseer ik u om een afspraak te maken bij uw huisarts. Ik heb de opleiding Directe Toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd om de screening adequaat uit te voeren.

Tarieven per 2024 voor dieetbehandeling buiten de vergoedingen:

  • Eerste consult: € 75,00 – € 112,50 (contact 60 minuten, individueel dieetvoorschrift 15 of 30 minuten)
  • Vervolgconsult normaal: € 37,50 (contact tot 30 minuten)
  • Vervolgconsult kort: € 18,75 (contact tot 15 minuten)
  • Toeslag consult aan huis: € 15,00
  • Telefonisch/email consult: € 18,75 – € 37,50 (contact tot 15 of 30 minuten)

Verhindering
Bij verhindering dient u minimaal 24 uur (liefst ruimer) van tevoren uw afspraak af te zeggen. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde contacttijd in rekening gebracht.