Aangesloten bij

Maatschap Voedingswijs
Maatschap Voedingswijs
: een professioneel samenwerkingsverband van diëtistenpraktijken in Noord-Holland, waarbij kennis, vaardigheden en kwaliteit op hoog niveau staan.

HKN huisartsen
Ketenzorg HKN

Diëtisten West-Friesland

Ketenzorg Westfriesland

NVD

Kwaliteitsregister Paramedici